DATA MANAGERTM

Snižujte náklady a zlepšujte výkonnost inteligentním archivováním

Přehled

  • Mějte pod kontrolou růst využití diskových kapacit bez navýšení počtu zaměstnanců v oddělení IT

  • Dosáhněte optimální rovnováhy mezi výkonností aplikace, rychlostí přístupu k datům a nákladům na diskovou kapacitu.

  • Rychle a snadno vytvářejte aktuální, realistické zkušební databáze.

Data Manager je pokročilý nástroj archivace dat od Vision Solutions, který eliminuje zátěž představovanou zastaralými daty. Nevymazaná zastaralá data nejen že zvyšují vaše náklady na diskovou kapacitu, ale také zpomalují databázové dotazy, výkazy a online aplikace, což negativně ovlivňuje produktivitu a znechucuje uživatele.

Úplné mazání dat je často odkládáno, protože většina archivačních nástrojů, včetně zabudovaných funkcí Purge/Archive ve většině ERP systémů, vyžaduje úplné odstavení aplikace. Na rozdíl od těchto nástrojů spouští Data Manager většinu svých procesů v době, kdy jsou systémy aktivní a neobtěžuje uživatele.

Data Manager, postavený s využitím vysoce autonomní technologie, poskytuje jednoduché rozhraní k řízení procesů mazání a archivace dat - počínaje identifikací redundantních a nepoužívaných dat až po automatizované pravidelné mazání, kopírování a/nebo archivování. A navíc vám Data Manager umožňuje dodržovat ty nejpřísnější normy auditu tím, že uchovává kompletní informace o veškeré činnosti archivace a mazání dat.