Double-Take Availability

Vysoká úroveň automatizované nonstop dostupnosti pro prostředí AIX:

Když si nemůžete dovolit zranitelnost vašich nejcennějších obchodních aplikací.

Double-Take Availability pro AIX nabízí překvapivě snadno použitelnou, dostupnou a inovativní vysoce dostupnou (HA) a plně vybavenou nepřetržitou ochranu dat (CDP) pro IBM Power Systems běžící na AIX. Automatické přepínání a přechod na zálohový systém zajišťují skutečnou vysokou míru dostupnosti fyzických i virtuálních serverů, což znamená minimální až téměř nulové přerušení nebo ztrátu dat během plánovaných nebo neplánovaných prostojů.

Double-Take Availability pro AIX spojuje ochranu dat v reálném čase s nejefektivnějším klastrováním k dosažení skutečné dostupnosti informací. Kromě toho získáváte replikaci dat v reálném čase, která zahrnuje schopnost dosáhnout obnovy v jakémkoliv časovém bodě.

 • Automatizovaný přechod na záložní systém stlačením tlačítka

 • Flexibilní obnova v jakémkoliv časovém bodě

 • Eliminuje čas a náklady obvykle ztrácené během prostojů

 • Podporuje agresivní cíle SLA

 • Jednoduchá a automatizovaná instalace s provozem

 • Zlepšuje produktivitu přenesením zálohování, testování a údržby na systém obnovy

Přechod na záložní systém pevný jako skála

 • Automaticky a spolehlivě spravuje veškeré procesy přechodu na záložní systém jediným stlačením tlačítka pomocí Vision SwitchAssistant™

 • Zjednodušená správa znamená, že výhod rychlého a snadného přechodu na záložní systém mohou využívat společnosti jakékoliv velikosti

 • Umožňuje zálohu zpět do jakéhokoliv časového bodu

 • Rychlé přepínání fungující na principu "ukaž a klepni" umožňuje snadné převedení uživatelů na alternativní servery během provádění činností údržby na primárním serveru

 • Kontinuální interní monitorování a automatizovaný přechod na záložní systém chrání obchodně důležité aplikace 24 hodin denně po 7 dní v týdnu

 • Přechod na lokální nebo vzdálený záložní systém splňuje vaše cíle obnovy dat

Chytrá automatizace

 • Vision IntelliStart™ zaručuje snadnou a optimalizovanou instalaci a konfiguraci

 • Naváděné a přímé instalační procesy eliminují chyby

 • Automatické zjišťování systémového prostředí urychluje cyklus implementace

 • Vision AutoGuard™ zajišťuje automatickou notifikaci a interní korekci

 • Pokročilá automatizace šetří čas a snižuje poruchovost

 • Inteligentní monitorování a výstrahy zvyšují míru důvěryhodnosti

Chytrá investice

 • Funguje ve spojení s vaší stávající infrastrukturou a chrání vaše aktiva i během vašeho růstu - bez ohledu na změny aplikace, databáze nebo úložného systému

 • Do výpočtu návratnosti investic také započítejte dodržování požadavků různých předpisů a skutečnost, že údržbu, aktualizace a dokonce i testování nových aplikací provádíte bez přerušení obchodního provozu

 • Používejte systém obnovy pro výzkum a vývoj, testování, vykazování a školení

 • Spouštějte zálohování z replikovaných dat a eliminujte tak produkční prostoje

 • Snadné ověření výměny role k zajištění připravenosti DR

Jak to funguje

Kontinuální replikace v reálném čase kombinovaná s funkcemi automatického přechodu na záložní systém při obnově systému, vysoká dostupnost a centralizované zálohování na servery IBM Power Systems běžící na AIX poskytují ochranu důležitých obchodních aplikací 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Vysoce optimalizované replikační procesy trvale podchycují změny na úrovni bytů tak, jak k nim dochází a replikují tyto změny na další lokální nebo vzdálený AIX server.

Double-Take Availability pro AIX používá datové prvky, které se nacházejí pod LVM (Logical Volume Manager) vrstvou k podchycení zápisů na disk produkčního serveru. Řešení tak transparentně a spolehlivě chrání tato data tím, že přenáší změny na server obnovy, na kterém běží další kopie Double-Take Availability pro AIX. Na serveru obnovy jednoduše Double-Take Availability pro AIX tyto změny aplikuje.

Double-Take Availability pro AIX provádí dva druhy obnovy. Jeden druh obnovy zahrnuje návrat v čase, ke kterému dochází na chráněných svazcích produkčního serveru. Druhý druh obnovy zahrnuje návrat v čase, který probíhá na virtuálním obrazu chráněných svazků s možností čtení a zápisu, které se nacházejí na serveru obnovy.

Produkční obnovy jsou užitečné v případě pádu databáze, když není možné databázi znovu spustit. Obnovou obrazu aktuální produkční databáze do určitého časového bodu přímo na samotném produkčním disku dokáže Double-Take Availability pro AIX dosáhnout u poškozené databáze návratu v čase v řádu minut a nikoliv hodin nebo dnů i v případě těch nejhorších provozních situací, které mohou u databází nastat.

Naproti tomu je virtuální obnova užitečná při opravě databáze. V tomto případě je obraz databáze vrácen zpět v čase do určitého časového bodu na snímku uloženém na systému obnovy. Vybrané části dat je poté možné extrahovat a zkopírovat do produkční databáze.