Double-Take Move

Minimalizuje prostoje při modernizaci nebo migraci serverů

Přehled

  • Realizujte většinu práce související s modernizací a migrací během normální pracovní doby

  • Dosáhněte ohromných úspor zkrácením prostojů ze dnů na minuty

  • Snížení nákladů konsolidací serverů pomocí replikace/synchronizace více na jednu

Double-Take Move (dříve Migrate While Active™) eliminuje problémy obvykle spojené s modernizacemi a migracemi na servery IBM® Power™ Systems běžící v provozním prostředí AIX tím, že vaší společnosti umožňuje i nadále normálně fungovat - s téměř nulovými prostoji - i při provádění této nezbytně nutné činnosti. Srovnejte to s hodinami nebo dokonce dny prostojů, se kterými jste se museli smiřovat v minulosti.

Double-Take Move využívá pokročilé technologie vysoké míry dostupnosti od Vision k rychlému zkopírování důležitých obchodních dat na vaše nové Power Systems servery a zajišťuje jejich synchronizaci s vaším produkčním systémem v reálném čase. Pro zajištění serveru k okamžitému použití provádí Double-Take Move zrcadlení veškerých dat a objektů potřebných k úspěšné modernizaci nebo migraci.

Protože se nemusíte starat o prostoje, můžete strávit důkladným testováním nového systému během běžné pracovní doby tolik času, kolik potřebujete. Po ověření serverového prostředí vašeho nového serveru Power Systems můžete převést uživatele a procesy v řádu minut.