DT RecoverNow

Replikace v reálném čase na ochranu a obnovu aplikací a dat AIX

Okamžitá náhrada není symbolem luxusu. Když je potřeba, je klíčová.

Double-Take RecoverNow pro AIX provádí replikaci dat v reálném čase a máte tak možnost chránit a rychle obnovovat data v případě selhání serveru, poškození softwaru, narušení bezpečnosti, vymazání souborů nebo jiných důvodů ztráty dat. Double-Take RecoverNow pro AIX poskytuje dostupnou, spolehlivou ochranu dat pro servery ve fyzickém, virtuálním a klastrovém prostředí.

 

 • Komplexní aplikace v reálném čase a ochrana dat

 • Podporuje jak fyzické, tak i virtuální prostředí běžící na operačním systému AIX od IBM

 • Podporuje progresivní cíle SLA a snižuje finanční dopad ztráty dat

Nepřetržitá ochrana dat

 • RightTime® CDP (Continuous Data Protection) poskytuje obnovu dat do jakéhokoliv časového bodu

 • Poskytuje téměř okamžitou obnovu vašich dat a aplikací

 • V případě prostoje obnovuje data téměř okamžitě

 • "Vyvolání" dat rychle a snadno vrací jakoukoliv aplikaci nebo databázi do stavu v jakémkoliv časovém okamžiku

 • Obnovení poškozených dat ve zlomku sekundy s minimálním zásahem operátora z pásky pouhým zvolením časového bodu před poškozením dat

 • Nabízí nejvíce flexibilní možnosti obnovy na trhu

 • Umožňuje replikaci dat na jeden nebo několik serverů obnovy

Snadno použitelná správa

 • Jednoduché procesy s využitím grafického uživatelského prostředí

 • Vykonává automatický průzkum úložného prostředí

 • Vizuální ukazatele trvale zobrazují informaci o provozním stavu serveru

 • Snadné ověření výměny role k zajištění připravenosti DR

 • Inteligentní resynchronizace v případě přerušení spojení mezi zdrojem a cílem (cíli).

 • V případě selhání je možné aplikace okamžitě restartovat z pohotovostního systému

 • E-mailové oznamování o událostech k zajištění okamžité informovanosti o možném narušení úrovní služeb

Vylepšení produktivity

 • TimeData™ vytváří otisky vašich dat ve stanoveném časovém okamžiku a poskytuje tak možnost využívat replikované údaje mnoha různými způsoby

 • Eliminace záložních oken prováděním páskového zálohování na replikovaných datech bez produkčních prostojů

 • Testování nových nebo upravených aplikací na záložním serveru nepředstavuje pro produkční procesy žádná rizika

 • Údržbu systému je možné provádět na produkčním serveru v době, kdy systémoví uživatelé pracují na záložním systému

 • Snadné testování a ověřování přechodu na záložní systém - bez prostojů - k zajištění připravenosti na DR

 • Použití systému obnovy pro dotazy, výkazy, školení nebo zpracování bez zatížení hlavního systému

 • Návratnost je zkrácena díky flexibilnímu využití replikovaných dat

Jak to funguje

Double-Take RecoverNow pro AIX poskytuje asynchronní replikaci mezi hostiteli prostřednictvím IP sítě a zajišťuje tak kontinuální replikaci dat. Touto sítí může být LAN/WAN spojení ke vzdálenému datovému centru. Double-Take RecoverNow pro AIX není určeno pro žádné konkrétní paměťové médium, a tak je možné jej použít u jakéhokoliv typu paměťového média. Můžete dokonce používat jeden typ paměťového média na produkčním místě a jiný typ paměťového média na cílovém místě a eliminovat tak hardwarové hranice nebo omezení.

Double-Take RecoverNow pro AIX také zaručuje konzistenci pořadí zápisu na cílovém místě. To znamená, že transakce jsou na cílovém místě zapisovány ve stejném pořadí, ve kterém byly aplikovány v produkčním místě.

Double-Take RecoverNow pro AIX monitoruje zdraví zdrojového serveru a kontroluje vznik selhání. V případě vzniku výpadku můžete využívat funkce poškozeného zdrojového serveru z cílového serveru.

Double-Take RecoverNow podporuje skutečnou obnovu X2X způsobem, který zajišťuje jak fyzické, tak i virtuální serverové prostředí (LPAR). Protože běží Double-Take RecoverNow na hostiteli, dokáže replikovat data X2X bez ohledu na to, zda se jedná o fyzický server nebo virtuální prostředí a poskytuje tak nákladově efektivní a flexibilní řešení. Obnova fyzických zdrojů na původního hostitele nebo na fyzicky nepodobný hardware (P2P); obnova fyzických zdrojů do virtuálního prostředí (P2V); obnova virtuálních zdrojů dna nového virtuálního hostitele (V2V); obnova virtuálních zdrojů zpět na fyzický server (V2P).