DT availability

Double-Take Availability je finančně dostupný software, který zajistí maximální ochranu vašich dat a okamžitou obnovu všech aplikací i při úplném výpadku systému. Double-Take Availability neustále zachycuje všechny změny, jakmile nastanou, a tyto změny v daném okamžiku replikuje na jeden, nebo více záložních serverů lokálně, nebo globálně. Záleží jen na vás, kam záložní jednotky umístíte.

Hlavní výhody:

  • Nepřetržitá replikace všech dat kamkoliv po celém světě zajišťuje maximálné bezpečnost a okamžitý přístup k zálohovaným souborům, aplikacím i operačnímu systému
  • Double-Take Availability monitoruje všechny zálohované soubory a replikuje pouze byty, které se změnili, takže síť není zbytečně zatížena
  • Replikace přes standardní IP síťové protokoly zajišťuje maximální ochranu vašich dat a umožňuje zálohovat data po celém světě
  • Komprese dat před odesláním pro maximální přenosovou rychlost
  • Implementace zálohovacích clusterů bez sdíleného úložiště a geografických omezení – eliminace neduálních bodů zálohovacího systému a možnost umístit výpočetní uzly clusteru kdekoliv po světě
  • Podpora pro virtuální řešení na bázi Windows Server 2008 Hyper-V™ nebo VMware® ESX
  • Replikace virtuálních strojů z jednoho serveru na druhý v reálném čase a okamžitá, automatická obnova virtuálního stroje ze záložního serveru v případě jeho výpadku produkčního stroje
  • Řešení dostupné pro OS Windows i Linux a všechny další aplikace, které pod těmito operačními systémy běží
  • On-line replikace dat z primární (hlavní) do sekundární (záložní) lokality