DT Move

Double-Take Move přináší revoluci na trh záložních systémů. Migrace dat v reálném čase, hardwarově nezávislá technologie, snadná administrace, konsolidace IT vybavení a maximální dostupnost všech dat s minimálním omezením práce uživatelů. S Double-Take Move budou mít všichni uživatelé neustále přístup ke všem aplikacím i datům, již žádné dlouhé a nákladné výpadky systému. Nechte data migrovat během pracovní doby a odpusťte si víkendové a noční směny plné zálohování systému. To vše na vašem stávajícím IT vybavení.
Double-Take Move usnadňuje administrátorům migraci serverů a zálohovacích zařízení. Double-Take Move je kompatibilní se všemi Windows servery, nezávisle na hardwaru serveru nebo architektuře zálohovacího systému. Operační systémy, aplikace i data jsou jednoduše přesunuty z jednoho systému na druhý, ať už jsou stroje fyzické, virtuální nebo nakombinované.

Double-Take Move je nejefektivnější produkt na trhu pro konsolidaci datacenter a přesun obsahu serverů mezi jednotlivými lokacemi. Pomocí WAN a replikace aplikací v reálném čase je migrace dat na druhý konec světa stejně jednoduchá jako migrace dat do vedlejší budovy.

Hlavní výhody:

  • Žádné odstávky systému během migrace – moderní technologie umožňuje migrovat aplikace v reálném čase dokonce i mezi fyzickými a virtuálními servery, bez jakékoliv odstávky systému nebo ovlivnění uživatelů
  • Účinný, flexibilní nástroj pro konsolidaci datacenter – konsolidujte vaše datacentrum na efektivnější technologii blade serverů a využijte flexibility virtuálních systémů
  • Jednoduchá migrace storage zařízení – snadná migrace vašich dat z Fibre Controller SAN na Ethernet iSCSI
  • Migrace z fyzického serveru na fyzický, z fyzického na virtuální, z virtuálního na virtuální nebo z virtuálního na fyzický – Double-Take Move je platforma nezávislá na hardwaru a použité technologii
  • Migrace mezi fyzickými a virtuálními servery a mezi virtuálními servery značně zvyšuje flexibilitu virtuálních platforem a umožňuje migrovat mezi virtuálními stroji různých společností. Jednoduše můžete přemístit obsah svých VMware serverů na Hyper-V servery a naopak.