ITERA AVAILABILITY™

Potřebujete spolehlivou míru dostupnosti s veškerými funkcemi pro IBM i, která se snadno používá a nezruinuje váš rozpočet?

Přejděte na vyšší úroveň obnovy po kolapsu s pomocí iTERA Availability od Vision Solutions.

 • Zajišťuje vysokou dostupnost aplikací IBM i za cenu přijatelnou pro téměř jakoukoliv organizaci.

 • Replikuje data v reálném čase a vykonává vzdálené protokolování, což je nejefektivnější metoda replikace, která je pro IBM i k dispozici.

 • Automatizuje většinu úkolů správy, monitoringu, reportingu a přechodu na záložní zdroj HA.

Snadná instalace

 • Instalace je rychlá a snadná, využívá přímý instalační proces

 • Vykonává automatický průzkum celého systémového prostředí

 • Usnadňuje aktualizace automatické údržby (automatizovaný proces PTF).

 • Automaticky optimalizuje prostředí s vysokou mírou dostupnosti

 • Vyžaduje minimální náklady a čas na instalaci a implementaci

Snadná správa

 • Poskytuje řešení s funkcí automatické správy a automatického léčení, jehož správa vyžaduje pouze několik minut denně

 • Šetří čas zaměstnanců IT rozsáhlými a spolehlivými funkcemi autokonfigurace, automonitoringu a automatického léčení

 • Poskytuje funkce oprav na úrovni záznamu v reálném čase, není potřeba čekat na spuštění auditu

 • Umožňuje automatizované provádění pravidelných auditů nebo auditů na vyžádání

 • Provádí přechody na záložní systém a výměny rolí rychle s minimálním zásahem ze strany operátora

Rychlá návratnost investic

 • Významně snižuje náklady na plánované a neplánované prostoje

 • Nízké náklady na pořízení, instalaci a konfiguraci

 • Minimální požadavky na správu a monitorování

 • Minimální požadavky na další znalosti a režijní náklady na zaměstnance

 • Zlepšuje výkon primárního systému a může odložit potřebu aktualizace

 • Poskytuje možnost získat přidanou hodnotu z procesů na replikačním systému určených pouze ke čtení, například záloh, vykazování a Business Intelligence

 • Ve své třídě řešení vykazuje nejnižší celkové náklady na vlastnictví

Jak to funguje

iTERA Availability, postavená na základech vzdáleného protokolování, udržuje přesnou a úplnou zálohu vašich životně nezbytných dat a aplikací, následně je trvale připravena přepnout uživatele na tuto plně synchronizovanou zálohu v případě, že se primární systém stane neočekávaně nedostupným nebo bude-li potřeba provést údržbu. 

iTERA Availability replikuje všechny důležité objekty vašich produkčních systémů - programy, datové oblasti, datové fronty, IFS, uživatelské profily, konfigurace zařízení, spoolové soubory, triggery, zábrany, WebSphere MQ a další - za účelem trvalé připravenosti záložního systému k rychlému převzetí provozní funkce. Pokročilá technologie auditu automaticky objevuje a opravuje problémy integrity dat na úrovni záznamu v reálném čase, eliminuje potřebu opakované synchronizace celých objektů v případě detekce nesynchronizovaného stavu.