MIMIX AVAILABILITY™

Nemůžete si dovolit výpadek kritických aplikací v IBM i?

MIMIX Availability je možné snadno přizpůsobit od malých přímých prostředí až po ta extrémně složitá při zachování jednoduché správy.

 • Původně vyvinuto pro nejnáročnější společnosti

 • Téměř eliminuje jak plánované, tak i neplánované odstávky IT díky novým funkcím, které minimalizují správu HA a zajišťují integritu HA.

 • Snadná integrace do prostředí, která vyžadují vícenásobné topologie replikací/přepínání, technologie a pokročilé IT protokoly.

Automatizovaná ochrana

 • Automatizujte plánování, konfigurování a nasazení pomocí MIMIX® IntelliStart™

 • Nastavení a nasazení bez nutnosti pokročilých znalostí IT

 • Vyhledávejte a eliminujte problémy, které mají vliv na integritu HA, pomocí MIMIX® AutoGuard™.

 • Snižte náklady na zaměstnance; věnujte správě řešení HA pouze minutu denně

 • Maximalizujte výkonnost inteligentní správou procesu aplikace dat na replikační server pomocí MIMIX® Dynamic Apply™

 • Určete nejefektivnější proces aplikace dat: vícevláknové pro některá data; přímá aplikace pro ostatní data

 • Využijte výhod pokročilého cachování databáze

 • Zvyšte rychlost, přesnost a účinnost replikace dat

 • Optimalizujte prostředí HA rozsáhlými a integrovanými nástroji pro optimalizaci systému

 • Zajistěte úspěch při přechodu pomocí MIMIX ® Switch Assistant™

 • Minimalizuje prostoje zkrácením času potřebného k výměně rolí mezi produkčním a záložním prostředím

 • Podporuje jakékoliv aplikační prostředí a topologie sítě, včetně replikace v rámci serveru, dvouvrstvého a třívrstvého ERP prostředí, obousměrné replikace a kaskádové replikace

 • Zahrnuje virtuální servery, fyzické servery nebo hybridní architektury, jako například vícenásobné fyzické produkční servery zálohované na virtuální servery v rámci jednoho fyzického systému

Přejděte bez obav

 • Bez obav zvyšte produktivitu a zrychlete obchodní procesy, protože vaše prostředí je trvale připraveno k přechodu

 • Analyzujte výkonnost přechodu s využitím sledování a statistik z předchozích přechodů

 • Realizujte bezproblémový přechod kdykoliv s využitím integrovaných osvědčených postupů

 • Provádějte údržbu, aktualizace a testujte nové aplikace bez přerušení obchodního provozu

 • Dodržujte zákonné požadavky na ochranu dat a jejich dostupnost.

 • Dosáhněte rychlé návratnosti investic náhradou za ztracený čas a zvýšené náklady způsobené prostoji

Vision Solutions Portal™

 • Integrovaný Vision Solutions Portal:

 • Zjednodušuje správu prostředí dostupnosti

 • Přizpůsobuje prostředí dostupnosti vašim potřebám

 • Monitoruje a ovládá několik instancí a několik produktů z jedné konzole

 • Přistupuje k informacím o vašem prostředí v reálném čase ve snadno čitelné podobě

 • Přizpůsobuje zobrazení dat tak, aby byly splněny vaše potřeby a pracovní styl

 • Udržuje repliky všech dat, aplikací a systémových hodnot v reálném čase

 • Přepíná uživatele na záložní systém, pokud musí být primární systém odstaven z důvodu údržby

 • Automatizuje přechod na záložní systém v případě neplánovaného prostoje primárního systému

 • Zabezpečuje vysoce dostupné prostředí IBM i, včetně složitých, multiserverových prostředí s minimální potřebou denní správy dat

 • Snadno se integruje do prostředí, která vyžadují vícenásobné topologie replikací/přepínání, technologie a pokročilé IT protokoly.

Jak to funguje

MIMIX Availability transparentně replikuje aplikace, data a systémové hodnoty v reálném čase z produkčního serveru na záložní server. S využitím pokročilých funkcí protokolování IBM i společně s dalšími mechanismy podchytávání změn a replikací MIMIX Availability zaručuje, že sekundární systém je vždy úplný a připraven k provozování záložního systému.

Pokud je potřeba odstavit primární server z důvodu údržby, můžete rychle přepnout provoz na záložní server, jenž může být umístěn kdekoliv na světě. Dále, MIMIX Availability dokáže detekovat, zda je primární systém neočekávaně nedostupný a - na základě vašeho požadavku - minimalizuje prostoje společnosti automatickým přechodem na záložní systém.

Jakmile je primární server opět dostupný, provede MIMIX Availability automatickou resynchronizaci těchto dvou serverů replikací jakýchkoliv změn provedených v sekundárním systému. Poté, jakmile budete připraveni, můžete snadno přenést uživatele zpět na primární systém. MIMIX Availability samostatně vyhledává rozdíly v replikovaných datech a opravuje jakékoliv chyby bez nutnosti zásahu ze strany operátora. Váš záložní systém je vždy připraven k přechodu - je zde proto, aby okamžitě převzal veškerou odpovědnost za chod kritických aplikací.

 • MIMIX Professional poskytuje malým a středně velkým společnostem sílu a schopnost firemního řešení pro zajištění vysoké míry dostupnosti s minimálním počtem operátorů a s minimálními požadavky na dovednosti.

 • MIMIX Enterprise poskytuje kompletní soubor funkcí a veškerou flexibilitu vyžadovanou velkými a/nebo náročnými společnostmi při zachování snadno použitelného řešení připraveného k okamžitému přechodu.

 • MIMIX Global zjednodušuje a automatizuje monitorování a přepínání MIMIX a hybridních klastrů.