MIMIX DIRECTOR

Správa a optimalizace vašeho prostředí IBM i nemusí být obtížná a časově náročná. 
MIMIX Director velice usnadňuje zabezpečení špičkového výkonu systémů IBM i

Zčásti navigátor, zčásti autopilot, zčásti správce a zčásti specialista mise - MIMIX Director je řízení pro servery IBM i.

 • Snižte náklady na diskovou kapacitu

 • Zkraťte doby odezvy

 • Automatizujte nezbytně důležité úkoly správy

 • Mějte větší přehled o vašich systémech a jejich výkonnosti

 • Automaticky a proaktivně spravujte vaše systémy

 • Vykonávejte optimalizační úkoly bez vlivu na současně probíhající operace

Zvyšte viditelnost

 • Poskytuje rozsáhlé zprávy o objektech, úlohách, využití zdrojů atd. a díky tomu máte možnost proaktivně udržovat vaše IBM i na špičkové výkonnostní úrovni

 • Poskytuje křížové referenční informace na dosah ruky

 • Srovnává přehledy systému, aby mohl rychle rozpoznat nově se rodící trendy a možná úzká místa

 • Umožňuje využít více než 70 výkazů s grafickým uživatelským rozhraním s flexibilními možnostmi třídění a zobrazení

 • Využívá rozsáhlou funkci objektových křížových referencí

 • Umožňuje rychle prohlížet modely využití objektů a aplikací

 • Sleduje změny ve fyzických a logických souborových závislostech

 • Seskupuje knihovny do vícečetných domén, takže můžete sledovat změny na úrovni domény, knihovny, objektu nebo profilu

 • Usnadňuje efektivní plánování kapacity předpovídáním růstu objektu a systémových požadavků

Automatizujte správu

 • Automatizuje optimalizaci disku a zlepšete výkonnost bez dalších prostojů

 • Optimalizuje váš systém monitoringem, správou a vynucováním pravidel, které nastavíte na základě historie, požadavků společnosti a zásad

 • Poskytuje možnost automaticky přijímat nabízená doporučení

 • Poskytuje možnost automaticky archivovat data na základě uživatelsky přizpůsobených a podrobných obchodních pravidel

 • Plánuje automatizované činnosti údržby prováděné v průběhu nižšího využití systému

 • Provádí všechny vestavěné funkce MIMIX Director bez nutnosti jakéhokoliv programování

 • Spravuje systémy nastavením prahových hodnot a parametrů pro využití systému

 • Doporučuje "nejlepší směr kroků" ke zlepšení výkonnosti, optimalizaci využití disku a zlepšení využití procesoru

 • Vykonává doporučení programu v reálném čase v době, kdy jsou uživatelé online a aktivně pracují

 • Uchovává kompletní informace o svých činnostech, pomáhá splňovat současné nejpřísnější požadavky předpisů

Výkonnost IT

 • Vykonává reorganizace databáze a další "úklidové" úlohy i při aktivní činnosti uživatelů

 • Přijímá opatření předtím, než různé míry využití zdrojů překročí kritické prahové hodnoty

 • Využívá automatizaci k předcházení neúmyslného opomenutí provedení nezbytných úloh údržby

 • Ladí systém k dosažení špičkové výkonnosti

 • Snižuje příležitosti ke vzniku lidské chyby

 • Snižuje náklady na diskovou kapacitu

 • Zlepšuje výkonnost aplikace a dobu odezvy

 • Snižuje vysokou latenci dostupnosti replikace

Jak to funguje

MIMIX Director je kolekce inovativních softwarových utilit pro IBM Power Systems běžících na IBM i, která pomáhá zákazníkům udržovat systémy v nejlepším možném stavu. Director aktivně monitoruje, spravuje a optimalizuje servery, databáze a aplikační prostředí IBM i. Director automaticky shromažďuje informace, analyzuje je a následně vydává doporučení a vykonává kroky k udržení optimalizovaného systému a předchází potenciálně škodlivým událostem. Výkonná a flexibilní funkce Director je snadno přístupná prostřednictvím webového grafického uživatelského rozhraní nebo prostřednictvím standardního rozhraní IBM se zelenou obrazovkou. MIMIX Director V8 nyní k dispozici ve dvou vydáních, určených pro zákazníky se SMB a Enterprise.