MIMIX Move

Nemůžete si při modernizaci hardwaru a/nebo aktualizaci softwaru dovolit prostoje?

MIMIX Move umožňuje vykonávat migrace a modernizace IBM i a AIX s téměř nulovými prostoji.

 • Proveďte migraci aplikací, dat a systémových hodnot i za aktivního přístupu uživatelů

 • Udržujte staré a nové servery synchronizované v reálném čase až do úplného odzkoušení nového serveru a jeho připravenosti k převzetí produkční role

 • Využijte výhod skutečně minimálních prostojů při provádění přechodu na nový server

Migrujte i za aktivního přístupu uživatelů

 • Umožňuje uživatelům zůstat online i během procesu migrace

 • Snižuje náklady na přesčas a vypětí zaměstnanců tím, že provádí migraci během běžné pracovní doby a nikoliv v noci nebo o víkendech či svátcích

 • Minimalizuje prostoje potřebné k přechodu ze starého serveru na nový

Paralelní provoz

 • Umožňuje provozovat staré a nové servery současně po dobu nezbytně nutnou.

 • Udržuje staré a nové servery synchronizované v reálném čase.

 • Eliminuje tlak na uvedení nového serveru do provozu před jeho důkladným odzkoušením

 • Eliminuje problém zapomenutých dat a aplikací

 • Eliminuje křivku vzdělávání svěřením migračního procesu zkušeným odborníkům

 • Eliminuje nápor na vaše zaměstnance IT a jejich schopnost podporovat běžný provoz tím, že většinu migračních činností zajistíte u externího dodavatele

Flexibilní migrace

 • Provádějte migrace typu jednu na jednu, jednu na více a více na jednu.

 • Reorganizujte architekturu vaší IT infrastruktury pro minimalizaci nákladů a optimalizaci výkonnosti bez vzniku prostojů

 • Přepněte uživatele a procesy na nový server v řádu minut

Zrcadlí data, uživatelské profily, oprávnění, datové oblasti, datové fronty, IFS soubory, programy, spoolové soubory a veškeré další objekty potřebné k úspěšné modernizaci Power Systems nebo migraci

Jak to funguje

MIMIX Move (dříve Migrate While Active™) využívá pokročilé technologie vysoké míry dostupnosti od Vision k rychlému zkopírování důležitých obchodních dat na vaše nové Power Systems servery a zajistěte jejich synchronizaci s vaším produkčním systémem v reálném čase. MIMIX Move zrcadlí veškerá data a objekty potřebné k úspěšné modernizaci nebo migraci. Protože se nemusíte starat o prostoje, můžete strávit důkladným testováním nového systému během běžné pracovní doby tolik času, kolik potřebujete. Po ověření serverového prostředí vašeho nového serveru Power Systems můžete převést uživatele a procesy v řádu minut. MIMIX Move zajišťuje aktuálnost nového systému migrací změn ze starého systému tak, jak ke změnám dochází. Až budete nakonec připraveni systém přepnout, provoz z nového systému začne přesně tam, kde na starém systému skončil.