MIMIX RecoverNow

Záloha pro obnovu činnosti po mimořádné události nemusí mít pouze podobu páskových záloh!

MIMIX RecoverNow poskytuje za přiměřenou cenu spolehlivou a rozšířitelnou ochranu A umožňuje provádět obnovu jednotlivých objektů nebo celých aplikací do stavu v libovolném časovém okamžiku!

 • Zajištění zálohy pro obnovu činnosti

 • Dramaticky zkracuje čas potřebný k obnově činnosti

 • Obnovte data do stavu v libovolném časovém okamžiku pomocí CDP (Continuous Data Protection)

Chtěli jste se vždycky podívat do minulosti?

Teď již můžete s CDP od Vision Solutions!

Díky Continuous Data Protection (CDP) od Vision Solutions se můžete snadno vrátit do jakéhokoliv časového okamžiku a provést obnovu celých aplikací, jednoho nebo více datových souborů nebo dokonce i celé transakce, která mohla být neúmyslně vymazána nebo jinak narušena. Vision CDP je k dispozici pro prostředí AIX s Double-Take Availability pro AIX a pro prostředí IBM i (i5/O) s MIMIX RecoverNow.

Double-Take Availability pro AIX provádí replikaci dat v reálném čase a máte tak možnost chránit a rychle obnovovat data v případě poškození softwaru, narušení bezpečnosti, virového útoku, vymazání souborů nebo jiných důvodů ztráty dat. Vision RightTime™ CDP poskytuje flexibilní obnovu z jakéhokoliv časového okamžiku.

Stáhněte si produktovou brožuru

MIMIX RecoverNow pro IBM i poskytuje rychlejší, spolehlivější a kompletnější obnovu než nabízí obnova ze zálohových pásek. Výkonné funkce CDP "převíjení zpět" umožňují obnovit poškozená nebo vymazaná data v kterýkoliv časový okamžik.

Stáhněte si produktovou brožuru

 • Zálohová data se upraví na jiné než IBM i servery

Rychlá a hrubá obnova

 • Podchycuje transakce, ke kterým došlo během zálohování páskou.

 • Podporuje agresivní cíle smlouvy o úrovni poskytovaných služeb (SLA) tím, že dramaticky zkracuje prostoje a zmenšuje ztráty dat

 • Automatizuje a vylepšuje zpracování záloh

 • Zjednodušuje správu protokolů automatizováním většiny úkolů

 • Zajišťuje provoz 24 hodin po 7 dní v týdnu eliminací prostojů z páskových záloh

 • Prostřednictvím AutoGuard™ provádí automatickou notifikaci a disponuje funkcí autokorekce

Rychlá a hrubá obnova

 • Zkracuje čas potřebný na obnovu až na 10 minut

 • Využívá a rozšiřuje protokolování IBM i na silnější ochranu vašich dat

 • Zajišťuje kompletnější obnovu než samotná páska

 • RightTime™ CDP od Vision poskytuje flexibilní obnovu z jakéhokoliv časového okamžiku.

 • Disponuje nejširší možnou nabídkou časových bodů obnovy.

 • Prostřednictvím AutoGuard™ provádí obnovou systému

 • Šetří čas a peníze tím, že rychle obnovuje poškozené nebo náhodně smazané objekty

 • Snižuje riziko chyb při obnově díky rozsáhlé automatizaci

 • Obnovuje data do stavu v libovolném, vámi zvoleném časovém okamžiku

 • Snižuje riziko problémů a chyb při obnově

 • Chrání před selháním pásky, protože RecoverNow zaručuje úplnou obnovu téměř až k místu, kdy došlo k mimořádné události, z jakékoliv předchozí páskové zálohy.

Přijatelná obnova dat

 • RecoverNow se rozhodně vyplatí, protože eliminuje prostoje způsobené páskovými zálohami

 • Ve své třídě vykazuje nejnižší celkové náklady na vlastnictví

 • Není potřeba kupovat jakýkoliv další hardware; použijte stávající servery běžící na Linuxu, Windows, UNIXu nebo IBM servery

 • Komprimuje zálohovaná data až na 40 % původní velikosti k úspoře místa na disku

 • Spolupracuje se systémem IBM i jakékoliv velikosti

Jak to funguje

MIMIX RecoverNow spojuje funkce protokolování operačního systému IBM i k podchycení všech změn aplikací a objektů, ke kterým došlo mezi páskovými zálohami a průběžně nebo ve vámi zvoleném intervalu přenáší tyto změny do místního nebo vzdáleného diskového "trezoru". Diskové úložiště neboli "trezor" může být paměťový disk, který již máte a může se nacházet v prostředí IBM i, UNIX, Linux nebo dokonce i Windows.

Zasáhne-li vás katastrofa a potřebujete-li provést kompletní obnovu, provede vás MIMIX RecoverNow krok za krokem celým procesem obnovy z pásky, ale i procesem vyhledání a aplikování protokolů tak, abyste získali systém ve stavu, ve kterém se nacházel bezprostředně před mimořádnou událostí. Většina tohoto procesu je automatizována a probíhá na základě skriptů, které urychlují zálohování a snižují riziko možných chyb. Porovnejte tuto možnost s pouhým zálohováním na pásku, které může v případě vzniku mimořádné události představovat ztrátu dat za celý jeden den.

MIMIX RecoverNow jde o krok dál než většina řešení obnovy činnosti po mimořádné události, a to díky integrovaným funkcím kontinuální ochrany dat (CDP). Pomocí CDP můžete obnovit jednotlivé objekty (nebo celé aplikace) do jakéhokoliv časového okamžiku před nebo po poslední páskové záloze.