OMS/ODS

Udržujte vysokou úroveň dostupnosti firemního informačního prostředí

Pro významné společnosti nejsou prostoje volbou. OMS/ODS pomáhá udržovat dostupnost dat a chod jejich aplikací bez ohledu na cokoliv. 

OMS/ODS Professional provádí replikaci dat a objektů s využitím buď vzdáleného nebo lokálního protokolování a poskytuje tak silné, plně funkčně vybavené řešení s vysokou mírou dostupnosti pro středně velké společnosti. 

OMS/ODS Enterprise zabezpečuje ochranu aplikací a dat v těch nejnáročnějších společnostech s podporou pokročilých technologií, jako například MQ Series, třívrstvých aplikací a klastrování. Nabízí také flexibilní topologie replikací, například replikace jedna na více, více na jednu nebo více na více.

 • Vytvořte vysoce dostupné prostředí, které podporuje milióny transakcí za minutu

 • Splňte široké spektrum úkolů dostupnosti IBM i, počínaje obnovou činnosti po mimořádné události až po klastrování.

 • Zajistěte trvalou přesnost vašeho záložního prostředí

 • Využijte výhod rozsáhlých konfiguračních funkcí, abyste mohli optimalizovat OMS/ODS podle vašeho prostředí bez ohledu na to, jak je jedinečné nebo složité může být.

Firemní třída

 • Podporuje největší a nejsložitější prostředí IBM i

 • Díky širokým možnostem konfigurace dokáže zvládnout jedinečné požadavky

 • Podporuje celé spektrum možností dostupnosti IBM i, včetně obnovy činnosti po mimořádných událostech, vysoké míry dostupnosti a klastrování

 • Podporuje až milión transakcí za minutu

 • Řešení zajišťuje trvalou podporu rychle rostoucích společností

Automatizace

 • Snižuje náklady na administraci využitím vysoké míry automatizace pro autoadministraci

 • Chrání přesnost kritických dat vícevrstvou kontrolou integrity s následnými korekcemi

 • Urychluje manuální přechody a přenosy na záložní systémy

 • Snižuje riziko lidské chyby díky automatizaci procesů přechodů a přenosů na záložní systémy

 • Umožňuje dokumentovat operace výměny rolí a zlepšuje je do budoucna

 • Eliminuje nervozitu při výměně rolí

Klid v duši

 • Eliminuje prostoje bez ohledu na jejich příčinu

 • Osvědčené řešení s více než 2000 implementacemi u zákazníků

 • Podpora 24 hodin denně po 7 dní v týdnů od silné společnosti s celosvětovou působností

 • Podpora rozsáhlé celosvětové sítě lokálních certifikovaných implementačních partnerů

 • Snižuje náklady na zaměstnance a školení

 • Eliminuje složitost a snižuje potenciál k vytvoření chyby při provádění výměny systémové role

Jak to funguje

Udržováním přesné repliky všech produkčních aplikací, dat a systémových objektů v reálném čase nebo v téměř reálném čase zaručuje OMS/ODS dostupnost okamžitě funkčního záložního serveru, který je schopen v případě potřeby převzít veškerý provoz. Uživatele je možné přepnout na záložní systém velice rychle. Dále, OMS/ODS může, pokud chcete, monitorovat dostupnost produkčního systému ze záložního systému a automaticky inicializovat přechod na záložní systém, bude-li třeba. Architektura OMS/ODS s vysokou mírou propustnosti je optimalizována na provoz multiprocesorových serverů a na podporu miliónů transakcí za minutu. Dále, rozsáhlé konfigurační funkce umožňují optimalizovat OMS/ODS podle vašeho prostředí bez ohledu na to, jak je jedinečné nebo složité může být. A ohromná škálovatelnost zaručuje, že OMS/ODS bude i nadále podporovat vaši rostoucí společnost bez ohledu na to, jak rychlý váš růst může být.