Virtualizace ochrany dat

Double-Take® 7.0 je první a jediný vysoce dostupný Solution Suite k obnově po zhroucení a k migraci, který nabízí možnost bezagentové ochrany nebo ochrany na bázi agenta pro fyzické, virtuální nebo cloudové servery.

 

Bezagentová ochrana

Bezagentová ochrana virtuální infrastruktury je atraktivní volbou pro obnovu po zhroucení v organizacích, které mají více než jednoho hostitele a více než jednu fyzickou lokaci. Bezagentová možnost Double-Take 7.0 umožňuje chránit více hostů kompatibilních s hypervisory bez nutnosti instalace nebo správy více sad nástrojů v rámci virtuálních strojů. Bezagentová funkce umožňuje pro většinu hostů ve vašem prostředí centralizovanou ochranu nezávislou na OS.

Hyper-V řešení systému Double-Take 7.0 využívá důvěryhodné replikace Double-Take v reálném čase, zatímco řešení VMware využívá k replikaci dat rozhraní API.

Ochrana na bázi agenta

Tradičním řešením na bázi agenta se instaluje agent přímo do každého virtuálního stroje v hostujícím OS, kde agent vykonává některé nebo všechny funkce replikace nebo zálohování. Protože řešení na bázi agenta běží uvnitř hosta, je umožněna replikace, přepnutí při selhání, obnovení a migrace cross-hypervisora a cross-cloudu. Dále řešení na bázi agenta poskytuje větší přehled o zdravotním stavu aplikace (aplikací) a také podrobnější výběr chráněných dat, což napomáhá snížit požadavky na šířku pásma a ukládání.